Biogram - Bogdan Trawkowski

Bogdan Trawkowski, astrologiczny Wodnik w ascendencie Skorpiona, urodził się w 1954 roku w Poznaniu. W 1980 roku ukończył w tym mieście Akademię Wychowania Fizycznego. Pracował jako nauczyciel, trener i rehabilitant. Poparte nauką zainteresowania radiestezją, bioenergoterapią i psychotroniką zaowocowały zmianą profesji. Praktycznie od 1987 roku zaczął pracować jako terapeuta energetyczny, uzdrowiciel i radiesteta.

W latach 1993-96 bezinteresownie pomagał uzależnionym w Ośrodku MONAR-u w Rożnowicach koło Obornik Wlkp. Terapeutyczne sukcesy Bogdana Trawkowskiego zostały dostrzeżone przez media, czego dowodem są artykuły i wywiady: w „Uzdrawiaczu” (12/1996), „Nieznanym Świecie” (2/1997), „Poznaniaku” (14.11.1998) i „Gazecie Poznańskiej” (8.01.1999). Fachowe czasopismo „Uzdrawiacz” zaliczyło go w poczet trzystu najskuteczniejszych polskich naturoterapeutów i uzdrowicieli.

Od 1998 roku zaczął przeprowadzać na terenie Poznania wykłady i warsztaty związane ze zdrowym trybem życia, harmonijnym rozwojem oraz poszerzeniem świadomości m.in. w Instytucie Wiedzy Waleologicznej, Centrum Psychorozwoju, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszeniu „Człowiek i Natura”, którego był założycielem i prezesem.

Począwszy od roku 2005 swoją wiedzę zaczął przelewać na papier, czego dowodem są artykuły prasowe

  • „Wegetarianizm a rozwój psychoenergetycznego potencjału” opublikowany w „Zielonych Brygadach” (7-8/2005) i w „Wegetariańskim Świecie” (12/2005), 
  • „Zdrowie dzieci i młodzieży a czynnik radiestezyjny” w periodyku poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Uczyć lepiej” (5/2006),
  • „Liga Irokezów – korzenie Epoki Wodnika” w tygodniku „Gwiazdy mówią” (31/2006),
  • „Dlaczego nie należy bać się nowotworu” i „Bilans umysłowych energii” opublikowane w „Nieznanym Świecie” (3/2008 i 4/2012).

W 2006 roku wydał swoją pierwszą książkę „Inteligencja materialna a poszerzona świadomość i zjawiska paranormalne”, która jest ukoronowaniem jego dotychczasowej pracy terapeutycznej. Z kolei w roku 2014 opublikował kolejną książkę „Ewa była pierwsza. Koniec mitu Adama”, będącą odpowiedzią na pytanie, co jest najgłębszym podłożem olbrzymiego braku na naszym świecie harmonii i równowagi, który przyczynia się do wszelkiego na nim cierpienia. Po drugim wydaniu książki w 2017 roku uczestniczył w ogólnopolskim Kongresie Kobiet jako wystawca i przedstawiciel swojego wydawnictwa.

Z początkiem roku 2009 biografia Bogdana Trawkowskiego znalazła się w encyklopedycznym wydaniu „Who is Who w Polsce”.

W 2017 roku z inicjatywy Bogdana Trawkowskiego powstał w Poznaniu Klub "Wiedza Wola Wolność”. Od tej pory zorganizował kilkadziesiąt spotkań Klubu oraz kilkanaście warsztatów o różnej tematyce, np.:

  • Radiestezja i bioterapia dla początkujących
  • Profilaktyka i terapia chorób nowotworowych
  • Nowa duchowość jako antidotum na współczesne problemy
  • Droga do szczęśliwości 8xo – od oczyszczenia do oświecenia
  • Opieka duszy – siła ducha
  • Wysokie wibracje a zdrowie i zjawiska paranormalne itp.

Aktualnie „Klub Wiedza Wola Wolność” nadal systematycznie organizuje spotkania dla osób zainteresowanych.

W maju 2018 roku Bogdan Trawkowski był uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Ciało i dusza – przyjaciele czy wrogowie?”, który odbył się w Domu Dźwięku w Poznaniu. Organizatorem była Fundacja Paneton. 

W grudniu 2020 roku ukazała się biografia Bogdana Trawkowskiego w Britishpedii - ,,Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Od 1980 roku Bogdan Trawkowski jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci.

Encyklopedia Osobistości RP: